Verregaande energierenovaties zijn broodnodig voor grote stappen in de energiebesparing, maar zijn meestal erg duur. Het OTB, onderzoeksafdeling van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft is onlangs begonnen met een driejarig Europees project, met de fraaie naam ABRACADABRA, dat beoogt het verdienmodel van nulenergie-renovaties te versterken door volumevergroting van het vastgoed (denk aan optoppen en aanbouwen). Hein Warnaars is lid van de commissie die dit mogelijk wil maken.

Als onderdeel van het project organiseert het OTB bijeenkomsten met lokale en nationale stakeholders: koepelorganisaties, gemeenten, partijen die van plan zijn om dergelijke renovatieprojecten uit te voeren, plus partijen die dergelijke projecten ondersteunen, zoals architecten en financiers.