AANKOOPADVIES BESTAANDE WONING

Stel u overweegt een huis te kopen dat nog verbouwd of uitgebreid moet worden om aan uw wensen te kunnen voldoen. Voordat u een besluit neemt, wilt u meer weten over de verbouwmogelijkheden en/of uitbreidingsmogelijkheden van het pand en de kosten daarvan. Dat kan ik als architect voor u uitzoeken en uitwerken, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen.
Lees meer over mijn werkwijze →

Aankoopadvies: onderzoek, ontwerp en kostenraming

Bij een aankoopadvies breng ik eerst van alles in kaart: uw woonwensen, uw budget, de huidige situatie van het pand, de omgeving en het gemeentelijk bestemmingsplan. Op basis daarvan maak ik een ontwerp binnen het gestelde budget.

Een aankoopadvies bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

  • Opstellen programma van wensen en budget
  • Onderzoek (ver-) bouwmogelijkheden pand en advies
  • Onderzoek (ver-) bouwmogelijkheden omgeving/bestemmingsplan en advies
  • Functioneel ontwerp

alle diensten