In deze blogserie vertelt architect Hein Warnaars over het ontwerp- en bouwproces van een duurzaam nieuwbouwhuis met een eigen warmte- en elektriciteitsvoorziening. Een lopend project voor echtpaar Alet en Lukas.

In de zomer lag alles even stil, maar nu is er weer genoeg te vertellen. De gemeente Wageningen verleende de aangevraagde vergunningen voor de bouw, uitrit en het kappen van bomen. Toch werd het in september nog even heel spannend. Een lokale milieustichting maakte op de laatste dag van de bezwaartermijn bezwaar tegen het kappen van 49 bomen. Na een uitgebreid gesprek van mij en de gemeente met de stichting kwam het alsnog goed.

“In goed overleg is het bezwaar tegen de kapvergunning ingetrokken. Men begreep dat kappen op die plek echt nodig was, we planten nieuwe bomen op een andere plek”

Eerste selectie van drie

Op het bosperceel zijn de geselecteerde bomen inmiddels gerooid, zodat daar binnenkort het bouwterrein kan worden ingericht. Ruim voor de bouwvak ben ik in de regio op zoek gegaan naar aannemingsbedrijven met ervaring met duurzaam bouwen. Ondanks de krapte in aannemersland is het gelukt om drie geschikte bedrijven te vinden. Zij hebben alle drie tijd en zin in dit uitdagende bouwproject. Ze maakten op mijn verzoek een eerste globale kostenraming op basis van de bouwtekeningen en technische werkomschrijving. Onder de streep lagen die niet ver uit elkaar. De verschillen zitten in details.

“Hoe kies ik de beste aannemer? Kosten spelen zeker een rol, maar nog belangrijker is de indruk die ik krijg van de ervaring, deskundigheid en werkwijze van een bedrijf”

Definitieve keuze

De kostenramingen bekijk ik heel kritisch. Staat daarin alles wat ik heb gevraagd? Krijg ik suggesties voor alternatieven? Zijn de kosten realistisch, niet veel te hoog of juist te laag? Een voorbeeld: het huis moet luchtdicht gebouwd worden. De luchtdichtheid moet getest worden door een professionele partij. Dat is duur, dus dat moet ik terugzien. Aan zulke details zie ik of een aannemer ervaring heeft met duurzaam bouwen en realistisch begroot. Net zo belangrijk is de indruk die ik tijdens mijn gesprekken met de bedrijven krijg. Hoe denkt iemand mee? Wat kan wel en niet? Werken ze veel met nieuwe duurzame materialen?

Ik heb mijn voorkeur inmiddels met Alet en Lukas besproken en zij hebben de knoop doorgehakt. Komende maanden zal ik intensief samenwerken met aannemingsbedrijf Van Swaay uit Wageningen en de rest van het bouwteam. Daarover de volgende keer meer.

Architect ir. Hein Warnaars

Lees meer over duurzaam bouwen en verbouwen

Vorige blogs in deze serie:

Blog 1. Duurzaam bouwen: oriëntatiefase – wat wil mijn opdrachtgever?
Blog 2. Duurzaam bouwen: kavel bezoeken en aankopen
Blog 3. Duurzaam bouwen: nieuwste installaties en materialen
Blog 4. Duurzaam bouwen: duurzame keuzes van Alet en Lukas
Blog 5. Duurzaam bouwen: invloed van duurzame keuzes op het ontwerp